Algemene Leden Vergadering (ALV)

28 februari 2024


SAVE THE DATE: ALV 2024

 

Maandag 25 maart a.s. zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TZZ plaatsvinden vanaf 19.30 uur in de kantine van TZZ.

Een uitgebreide agenda volgt later, maar daarop staat in ieder geval de benoeming van nieuwe bestuursleden. De zittingstermijn van zowel penningmeester Huib Middelhoven als bestuurslid facilitair Jan Bolhoeve loopt af en zij stellen zich NIET herkiesbaar, beiden om persoonlijke redenen.

Dat betekent dat het bestuur dringend op zoek is naar nieuwe leden. De twee aftredende bestuursleden hebben cruciale portefeuilles: zonder penningmeester kan de club niet functioneren, zonder bestuurslid facilitair zal op termijn alles instorten (het gebouw, de banen, de hekken, het hele park). We roepen alle leden op te overwegen om de komende vier jaar een van deze taken op zich te nemen, of om kandidaten voor te dragen die ze geschikt achten. Het is mogelijk om portefeuilles te delen, dus je kunt ook voorstellen dat je samen met iemand anders de taken op je neemt.

Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden, het minimum volgens de statuten. Opvolgers voor de twee vertrekkende leden zijn dus noodzakelijk.

Het bestuur vergadert eens per zes weken en tussendoor worden per mail en app actuele zaken besproken en zo nodig afgehandeld. Daarmee kosten de bestuurswerkzaamheden gemiddeld zo’n twee uur per week.

Voor verdere informatie kun je terecht bij alle huidige bestuursleden.

Nieuwscategorieën