AVG wet voor onze leden

Privacyverklaring

Tennisvereniging Zaanstad Zuid (TZZ), gevestigd op
Sportpark de Vijfhoek Zaanstad-Zuid,
Poelenburg 466
1504 NW Zaandam
KvK nr. 40617746

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

De verwerking van gegevens is weergegeven in deze Privacyverklaring
Indien je over deze Privacyverklaring vragen hebt of contact wil opnemen kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.
 

Persoonsgegevens die TZZ verwerkt

TZZ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van TZZ en/of omdat je deze gegevens zelf aan TZZ verstrekt. De grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst tot het bieden van de mogelijkheid om de tennissport te beoefenen in verenigingsverband.

Zonder jouw toestemming verstrekt TZZ je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die TZZ met je heeft, tenzij TZZ wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan derden (bijv. onderzoek door de politie)

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die TZZ verwerkt, met welk doel, de grondslag, de bewaartermijn en met wie TZZ gegevens deelt.

 

Persoonsgegevens

Doel

Grondslag

Bewaartermijn

Externe
ontvangers

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Handtekening op inschrijfformulier

 

Lidmaatschap van TZZ

Voeren van de (leden)
administratie.


Overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna

 

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekening
  nummer

 • Pasfoto

 • KNLTB-nummer

 • Bankgegevens

 • Betaalgegevens

Uitvoeren van de overeenkomst

Betaling contributie

(Financiële)
Administratie

Overeenkomst

Wettelijke verplichting

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.
Daarna 7 jaar in de financiële administratie.

KNLTB

KNLTB.Club

ClubCollect

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Communicatie over de vereniging
(bijv. nieuwsbrief, bar- en/of onderhoudsdiensten)

Deelname aan door TZZ georganiseerde toernooien, competitie en activiteiten

Archief (bijv. t.b.v. jubileum of reünie)

 

Overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna

 

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 

Deelname aan georganiseerde tennislessen

Uitvoering van de overeenkomst/
gerechtvaardigd belang

Gedurende de looptijd van de overeenkomst

Tennisleraren

Verder kan TZZ foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren, op de website van TZZ en/of Sociale netwerken van TZZ (bijv. Facebook), tenzij je daartegen via het onderaan deze verklaring vermelde e-mailadres bezwaar maakt.

TZZ verstrekt/verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TZZ en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij TZZ een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die TZZ van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het onderaan deze verklaring vermelde e-mailadres.

TZZ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe TZZ persoonsgegevens beveiligt

TZZ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen door het bestuur geautoriseerde personen hebben toegang tot persoonsgegevens. Deze toegang wordt periodiek gecontroleerd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens:

https://www.tvzaanstadzuid.nl, Poelenburg 466, 1504 NW Zaandam.

De heer R. van Koert is de Functionaris Gegevensbescherming van TZZ.
Hij is te bereiken via [email protected]