De vereniging

WIE ZIJN WIJ

Bij TZZ is het fijn en goed tennissen voor jong en oud. We zijn een laagdrempelige en overzichtelijke club met een eigen tennispark, gelegen op Sportpark De Vijfhoek in Zaandam.

Onze leden voelen zich doorgaans gauw thuis, zowel beginners als gevorderden. Onze accommodatie heeft vijf verlichte kunstgrasbanen. Er is alle ruimte om veel en lang te tennissen, doorgaans zonder afgehangen te worden. De vereniging beschikt over een ballenkanon om mee te oefenen en er is voor onze leden gratis een jeu de boules-terrein beschikbaar. Ons sfeervolle clubhuis heeft alle benodigde voorzieningen: kleed- en doucheruimtes en een keuken/ kantine in eigen beheer. Het lidmaatschap is voordelig gecombineerd met een eerste serie eerste tennislessen bij één van onze trainers.

Er zijn veel verschillende tennisactiviteiten bij TZZ. De voornamelijk volwassen leden tennissen veel recreatief: op eigen gelegenheid met tennsivriend(inn)en, tijdens racket momenten waarop ieder lid welkom is en tijdens verschillende interne toernooitjes. Er is ook een regeling om tegen kleine introducé vergoeding af en toe een niet-lid mee te nemen om mee te tennissen. Ook wordt door veel leden deelgenomen aan open toernooien van andere verenigingen.

Zelf organiseren wij jaarlijks ook twee grote toernooien: het Netpraet- en het 30+ toernooi.

Een deel van de leden neemt daarnaast in teams deel aan verschillende KNLTB-competities in het voorjaar - najaar en in de winter. Voornamelijk in de wat lagere district klassen.

De club wordt geleid door een klein bestuur, daarbij ondersteund door de commissies waarin leden voor en met elkaar actief zijn. TZZ is echt een club van en voor de leden, grotendeels gerund door de leden zelf.

COMMUNICATIE

Normaal gesproken is er 1x per jaar, in februari/maart en algemene ledenvergadering, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten van het afgelopen jaar en een financieel jaarverslag en begroting wordt vastgesteld.

Regelmatig krijgen de leden een mail met bijvoorbeeld belangrijke informatie of uitnodigingen voor toernooitjes.

Het streven is om 4x per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met nieuws en achtergrondinformatie.

AFSPRAKEN LEDEN

Leden worden geacht zich te houden aan wat is vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement. Daarnaast verrichten leden een aantal keer per jaar “diensten” voor de vereniging. Er bestaat de mogelijkheid om dit af te kopen, als het je echt niet lukt. Je kunt kiezen voor drie keer per jaar een zaterdagochtend parkonderhoud of inschrijven voor twee keer per jaar bardienst.

Zie ook https://www.tvzaanstadzuid.nl/vrijwilligers_werk