Meld je aan voor park/bar dienst

11 maart 2021


 • Aanmelden Park/Bar dienst

Zoals jullie weten hebben wij de afspraak dat ieder lid of 2x bar of 3x parkdienst per jaar doet.Normaal gesproken delen we dat samen in bij het uitdelen van de nw pasjes, maar omdat we geen nw pasjes meer uitdelen is dat veranderd. Daarom ons verzoek om jezelf in te delen via de KNLTB app. Iedereen kan zichzelf - gemakkelijk - in en uitschrijven via de app.

De bardienst en parkdienst data zijn bekend en staan gepubliceerd  op de KNLTB app.

Hoe werkt het:

 1. Ga naar de KNLTB club app op je telefoon

 2. Ga naar home (huisje onderin)

 3. Klik bovenin op "Diensten"

 4. Selecteer een datum - ( per datum zijn er plaatsen beschikbaar gesteld )

 5. Klik op de oranje balk "inschrijven"

Na inschrijving ontvang je een bevestiging op je mailadres
Zelf uitschrijven is tot 2 maanden voor aanvang mogelijk via de app.

Wil je binnen 2 maanden wijzigen (parkdienst) graag dan overleg metHanny.    [email protected]

zie voor alle data:       https://www.tvzaanstadzuid.nl/parkbeheer

Ook de bardiensten zullen zo beschikbaar zijn.
Via de app kan men ook banen reserveren, clubleden zoeken, maatjes voorstellen, competitie standen inzien, de agenda van de club bekijken en het nieuws volgen.
Kortom, zorg dat de KNLTB club app ook op jouw telefoon staat.

      
downloaden via    https://www.knltb.club/clubapp/

Engels 

Register Park/Bar service

As you know, we have an agreement that each member does either 2x bar or 3x park duty per year. Normally we divide this together when handing out the new passes, but because we no longer hand out new passes, this has changed. That is why we request that you register yourself via the KNLTB app. Everyone can - easily - register and unregister via the app.

The bar service and park service dates are known and published on the KNLTB app.

How does it work:

 1. Go to the KNLTB club app on your phone

 2. Go to home (house at the bottom)

 3. Click on "Services" at the top

 4. Select a date - ( places have been made available on this date )

 5. Click on the orange bar "register"

After registration you will receive a confirmation to your email address.
You can unsubscribe via the app up to 2 months before the start.

If you want to change within 2 months (park service), please consult Hanny. [email protected]

For all dates, see: https://www.tvzaanstadzuid.nl/parkbeheer

The bar services will also be available soon.
Through the app you can also reserve courts, search for club members, suggest buddies, view competition standings, view the club's agenda and follow the news.
In short, make sure that the KNLTB club app is also on your phone.

      
download via https://www.knltb.club/clubapp/

  

Nieuwscategorieën